Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 18.09.2019. god.

 

 

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli septembar2019

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit trećeg upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima na kojima je preostalo ukupno 634 slobodnih mjesta za upis.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni 18.09.2019. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 20.09.2019. godine, upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 23. do 27.09.2019. godine.