Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 18.09.2018. god.

 
 

 

Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit trećeg upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima na kojima je preostalo ukupno 698 slobodnih mjesta za upis.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni 19.09.2018. godine na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 21.09.2018. godine, upis kandidata koji ostvare pravo na upis, obavit će se od 24. do 28.09.2018. godine.