Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 14.09.2016. god.

 

 

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit trećeg upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima na kojima je preostalo ukupno 766 slobodnih mjesta za upis.

  

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni danas na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 19.09.2016. godine, kada započinje i upis primljenih kandidata.