Održan prijemni ispit na trećem upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 22.09.2017. god.

 

 

 

prijemni ispit na univerzitetu u tuzli

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit trećeg upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultetima na kojima je preostalo ukupno 880 slobodnih mjesta za upis.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni danas na oglasnim pločama fakulteta Univerziteta. Konačne rang-liste bit će objavljene 27.09.2017. godine, kada započinje i upis primljenih kandidata.