Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 03.09.2019. god.

 
 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2019/20. godini. Polaganju prijemnog ispita pristupilo je 210 kandidata.


Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su završeni u skladu sa procedurama.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 04. septembra na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Konačne rang-liste bit će objavljene do 06.09.2019. godine, a  upis primljenih kandidata obaviće se od 09.09. do 19.09.2019. godine.