Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 04.09.2018. god.

 
 

Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

 

 


Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2018/19. godini. Polaganju prijemnog ispita pristupilo je 240 kandidata.


Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su završeni u skladu sa procedurama.


Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 05. septembra na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Konačne rang-liste bit će objavljene do 10.09.2018. godine, a  upis primljenih kandidata obaviće se od 14.09. do 17.09.2018. godine.


Na studijskim odsjecima na kojima se u drugom prijemnom roku ne izvrši upis odobrenog broja brucoša, organizirat će se treći upisni rok.