Održan prijemni ispit na drugom upisnom roku na Univerzitetu u Tuzli

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 31.08.2016. god.

 

 

Danas je na Univerzitetu u Tuzli održan prijemni ispit drugog upisnog roka za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2016/17. godini. Za 1121 slobodno mjesto, prijavilo se ukupno 450 kandidata koji su danas polagali prijemni ispit.

 

 

 

 

Prema informacijama s fakulteta, svi prijemni ispiti su završeni u skladu sa procedurama.

 

Rezultati prijemnog ispita s privremenim rang-listama bit će objavljeni najkasnije do 01. septembra na oglasnim pločama fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli. Konačne rang-liste bit će objavljene do 05.09.2016. godine, a  upis primljenih kandidata obaviće se od 05.09. do 09.09.2016. godine.

 

Na studijskim odsjecima na kojima se u drugom prijemnom roku ne izvrši upis odobrenog broja brucoša, organizirat će se treći upisni rok.