Erasmus+ informativni dan na Univerzitetu u Tuzli

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 29.11.2017. god.

 

 

 

INFO dan EU programa "Erasmus +'' održan je 28.11.2017. godine u Amifteatru A2 Filozofskog fakulteta na kom su se učesnici upoznali sa mogućnostima koje nudi ovaj program. Cilj Info dana bio je da se potencijalni aplikanti upoznaju sa načinom prijavljivanja, te da im se pruže informacije o stipendijama, rokovima i potrebnoj dokumentaciji. 

 

 

 

 

Događaj je otvorio Suad Muhibić, direktor Nacionalne Erasmus+ kancelarije u BiH a fokus je bio na promociji mogućnosti u okviru Erasmus+ programa, s posebnim naglaskom na mogućnosti iz oblasti visokog obrazovanja, uključujući: projekte jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju, međunarodne kreditne mobilnosti, zajedničke master programe, Žan Mone aktivnosti, te ostale relevantne mogućnosti. 

 

Pored predstavnika Univerziteta u Tuzli prof.dr.Alme Dizdarević i prof.dr.Sanela Hadžiahmetovića Juride, Info danu je prisustvovao direktor Svjetskog univerzitetskog servisa BiH Hariz Muhić. 

 

Ovom prilikom prisutnim se obratio i bivši stipendista Univerziteta u Tuzli Nersad Ikanović koji je svoju mobilnost ostvario u prethodnom programu mobilnosti.

 

 

- Prezentacija - Kako pripremiti uspješnu Erasmus+ aplikaciju