Održan Erasmus+ info dan na Univerzitetu u Tuzli

Ured za međuuniverzitetsku saradnju
u zemlji i inostranstvu
Tuzla, 10.01.2018. god.

 

 

 

 

Info Dan o Erasmus+ stipendija na Univerzitetu u Granadi je održan 09.01.2018.godine na Filozofskom fakultetu, Univerziteta u Tuzli. Info danu je prisustvovao gostujući profesor sa Univerziteta u Granadi Jose Angel Ruiz Jimenez koji je prisutne upoznao sa Erasmus+ stipendijama koje mogu koristiti na Univerzitetu u Granadi.

 

 

 

 

 

Cilj Info dana je bio da se potencijalni aplikanti upoznaju sa načinom prijavljivanja, te da im se pruže informacije o stipendijama, rokovima i potrebnoj dokumentaciji.

Također je bilo govora o internacionalizaciji Univerziteta kao i promociji mobilnosti programa na Univerzitetu Granadi, u Španiji.