Održan Četvrti rektorski forum na Univerzitetu Crne Gore

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 29.04.2019. god.

 
Četvrti rektorski forum Jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, na kojem su učestvovali rektori oko 30 javnih univerziteta regiona, održan je 23. i 24. aprila 2019. godine na Univerzitetu Crne Gore – Podgorica. Pored Rektorice Univerziteta u Tuzli dr.sc. Nermine Hadžigrahić, red.prof., u radu Foruma su učestvovali i Rektori sa saradnicima svih javnih univerziteta u BiH.
 

 

 

 Održan Četvrti rektorski forum na Univerzitetu Crne Gore

 

 

Na Forumu se raspravljalo o aktuelnim pitanjima koja se tiču razvoja visokog obrazovanja, planovima i ciljevima jačanja akademskog integriteta, promociji naučnih inicijativa, te sinergijskim efektima značajnim za rast i razvoj univerziteta na regionalnom nivou. Fokus je bio usmjeren i na Berlinski proces, diplomatsku inicijativu njemačke kancelarke Angele Merkel, čiji je cilj da se podrži mirna, stabilna i demokratska budućnost zapadnog Balkana, sa naglaskom na povećanje ekonomske stabilnosti kroz unapređenje poslovnog okruženja, ohrabrivanje preduzetništva, rješavanje problema nezaposlenosti mladih i poboljšanje regionalne saradnje. Peta konferencija će biti održana koncem maja 2019. godine u Londonu, gdje će Rektorski forum imati i svoje predstavnike.

Podsjećanja radi, na prvom rektorskom forumu, koji je održan u Novom Sadu, pokrenut je postupak osnivanja zajednice univerziteta jugoistočne Europe i zapadnog Balkana, dok je na drugom rektorskom forumu, održanom u Zagrebu, potpisana Deklaracija univerziteta. Glavni doprinos trećeg rektorskog foruma, održanog u Mostaru, manifestuje se u potpisivanju međuinstitucionalnog sporazuma o saradnji, koji je značajno unaprijedio međusobnu saradnju članica rektorskog foruma, te zamijenio bilateralne sporazume između potpisnika istog.

Dogovoreno je da domaćin petog Rektorskog foruma jugoistočne Europe i zapadnog Balkana bude Univerzitet u Ljubljani.