ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem ciklusu studija od 26.05.2020. god.

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 29.05.2020. god.

 

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem  ciklusu studija
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 26.05.2020.godine

 

 

ODLUKA o načinu organizacije i realizacije nastave, ispita i odbrana završnih radova na prvom, drugom i trećem  ciklusu studija 26.05.2020.