ODLUKA o načinu rada za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa-(COVID-19)

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.04.2020. god.

 

 

ODLUKA o načinu rada za vrijeme trajanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa-(COVID-19)
Odluku donosi Rektorica Univerziteta u Tuzli dana 30.03.2020. godine