ODLUKA o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 29.05.2020.godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 29.05.2020. god.

 

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 29.05.2020.godine

 

 

ODLUKA o  kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akademsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) 29.05.2020.