ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19) broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 15.04.2020. godine

 

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o načinu rada za vrijeme trajanja stanja nesreće uzrokovane pojavom koronavirusa - (COVID-19), broj: 01-1835-1/20 od 30.03.2020. godine
Odluka je donijela Rektorica Unvierziteta u Tuzli dana 13.04.2020. godine