ODLUKA o izmjenama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akdemsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst) od 08.07.2020. godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 10.07.2020. god.

 

 

ODLUKA o izmjenama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za akdemsku 2019/20. godinu (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 08.07.2020. god.