ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst) od 30.07.2020. godine

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 30.07.2020. god.

 

ODLUKA o dopunama Odluke o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za ak. 2019/20. god. (Prečišćeni tekst)
Odluka je donesena na sjednici Senata održanoj 30.07.2020. god.