ODLUKA o organizovanju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godini

UNIVERZITET U TUZLI                            
    S E N A T                                          
Broj: 03-7320-2/12       
Tuzla, 07.09.2012. godine   
Na osnovu člana 75. stav (1) tačka 1) , Statuta Univerziteta u Tuzli (Prečišćeni tekst), Nakon razmatranja Prijedloga Unije studenata Univerziteta u Tuzli Broj: 03-7333 od 04.09.2012. godine, Senat Univerziteta na sjednici održanoj 07.09.2012. godine donio jeO D L U K U
O organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godiniI

Odobrava se organiziranje jednog ispitnog termina akademske 2011/12. godine za polaganje ispita iz najviše dva (2)  nastavna predmeta, svim redovnim i vanrednim studentima Univerziteta u Tuzli.

 

II

Ispitni termin iz tačke I ove Odluke će se organizirati u periodu od 10 – 15. 09. 2012. godine i to u dva dana, za sve nastavne predmete u isto vrijeme.


III

Zadužuju se Dekani fakulteta/Akademije da organiziraju ispitni termin, te da o vremenskim terminima održavanja ispita blagovremeno obavijeste studente putem Oglasne ploče fakulteta /Akademije.


IV

Studenti će evidentirati ispite koje žele polagati u Studentskoj službi Fakulteta/Akademije  u ponedjeljak 10.09.2012. godine.DOSTAVITI:                                   
- 1x fakulteti/Akademija                                                                                                                                 
-    Dekan,                                                                                  PREDSJEDNIK SENATA
-    Prodekan za nastavu i st. pit.
-    Studentska služba                                                            Dr.sc. Enver Halilović, redovni profesor
1x Ured za nastavu i studentska pitanja
1x Unija studenata               
1x Senat

 

O D L U K A o organiziranju dodatnog ispitnog termina u akademskoj 2011/2012 godini