OBAVJEŠTENJE

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 29.05.2020. god.

 

 


Obaviještavaju se studenti fakulteta/Akademije Univerziteta u Tuzli da će ovjera ljetnog semestra akademske 2019/20. godine, prema Odluci Senata trajati od 01.-13. juna 2020. godine. Materijale za ovjeru semestra, kao i prijave za ispite, uplatnice, uvjerenja i dr. materijale moći će uzeti u skriptarnicama Univerziteta u periodu od 01. do 09. juna 2020. godine kako slijedi:

 

1. Skriptarnica na Tehnološkom fakultetu - materijale mogu uzeti studenti
Tehnološkog, Ekonomskog, Mašinskog, Prirodno-matematičkog, Farmaceutskog i Pravnog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

 

2. Skriptarnica na Medicinskom fakultetu - materijale mogu uzeti studenti
Medicinskog, Edukacijsko-rehabilitacijskog i Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta u periodu od 09:00-15:00h;

 

3. Skriptarnica na Filozofskom fakultetu - materijale mogu uzeti studenti
Filozofskog fakulteta, Fakulteta elektrotehnike, Fakulteta za tjelesni odgoj i sport  i Akademije dramskih umjetnosti u periodu od 09:00-15:00h.