Obavještenje za studente drugog i trećeg ciklusa

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 03.10.2018. god.

 

 Obavještavamo vas da nastava na drugom i trećem ciklusu na Univerzitetu u Tuzli u akademskoj 2018/2019. godini počinje 15.10.2018. godine.