Obavještenja/razno

 

Poziv za nominovanje projekata za UNESCO nagradu Japana za 2016. godinu

 

Poziv za 2. Međunarodnu konferenciju o obrazovanju, kulturi i identitetu

 

16. Ljetna škola Ekonomskog fakulteta u Ljubljani

 

Prijavite se za stipendije za Evropski Forum Alpbach 2015

 

Stipendije iz programa Fondacije Alexander von Humboldt

 

Poziv za prijave na  studijske programe i kurseve Diplomatske akademije u Beču za ak. 2015./2016. godinu

 

Winter school for cultural-historical studies: „The Discovery of Moderenity – Vienna Around 1900“ (Zimska škola za kulturno-historijske studije)

 

Stipnedije Erasmus Mundus programa SIGMA Agile

 

Stipendije Republike Austrije za ak. 2015/16. god.

 

WUS AUSTRIA – Jednomjesečni borvak u Austriji za akademsko osoblje, masterante i doktorante

 

Program mobilnosti Mevlana sa univerzitetima iz Turske

 

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine: Peticija za uključenje BiH u ERASMUS+ program EU

 

Stipendije Univerziteta Oksford za akademsku 2014/2015. godinu

 

Otvoren konkurs za stipendije Erasmus Mundus programa JoinEU-SEE>PENTA

 

Vladanje kvantitativnim i kvalitativnim analizama podataka za potebe izrade disertacija/teza/radova - softverske aplikacije SPSS I NVIVO

 

Međunarodna konferencija obrazovnih tehnologija -  IETC 2013

 

International Science, Technology And Engineering Conference - ISTEC 2013

 

International Distance Education Conference IDEC2013

 

Međunarodna konferencija o novim trendovima u edukaciji - INTE 2013

 

8. Međunarodna zajednička konferencija o računarstvu, informatici, naukama o sistemima i inženjerstvu - CISSE 2012

 

International Educational Technology Conference-IETC 2013

 

ESCO/ISEDC PROGRAM STIPENDIJE ZA 2012. GODINU

 

The International Conference of New Horizons in Education-2012 (INTE-2012) - Call for Papers

 

5. ISMISS KONGRES O MINIMALNO INVAZIVNIM OPERACIJAMA KIČME I INTERVENCIJSKIM TRETMANIMA

 

5th Ismiss Congress in Turkey on Minimal Invasive Spine Surgery and Interventional Treatments - Final Program

 

INTERNATIONAL CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN EDUCATION -
ICOINE - 2012