OBAVIJEST O KONKURSU ZA UPIS STUDENATA U AK.2015/16. GODINU

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 26.06.2015. god.

 

 U skladu sa Odlukom Senata Univerziteta od 25.06.2015.godine obavještavamo zainteresirane kandidate da će Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija u ak.2015/16.godini biti objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" u subotu 27.06.2015.godine, kao i na web stranici Univerziteta.

Obrazac prijave na Konkurs, kao i obrasci upisnog materijala mogu se već danas nabaviti u skriptarnici Univerziteta na Tehnološkom fakultetu, ul.Univerzitetska br. 8 Tuzla.