OBAVIJEST O ISPRAVCI KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U AK. 2016/17. GODINU

URED ZA NASTAVU I STUDENTSKA PITANJA
Tuzla, 20.06.2016. god.


 Obavještavamo zainteresirane kandidate za upis na prvi, prvi i i drugi integrirani i drugi ciklus studija u akademskoj 2016/17.godini da će Ispravka Konkursa biti objavljena u utorak, 21.juna 2016.godine u dnevnom listu "Oslobođenje", kao i na web stranici Univerziteta u Tuzli.