OBAVIJEST

KABINET REKTORA UNIVERZITETA U TUZLI
Tuzla, 16.06.2017. god.

 

 Obavještavamo sve zainteresirane buduće studente Univerziteta u Tuzli da je K O N K U R S ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG I INTEGRIRANOG PRVOG I DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA FAKULTETE/AKADEMIJU UNIVERZITETA U TUZLI U AKADEMSKOJ 2017/18. GODINI, objavljen u dnevnom listu "Oslobođenje" danas, 16.06.2017. godine odštampan sa greškama u tabelarnom dijelu, a ispravka teksta Konkursa će biti objavljena sutra, 17.06.2017. godine.