Novosti

 

Akademska 2020/21. godina

 

Erasmus+ stipednije Univerziteta u Pečuhu za akademsko osoblje u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Osijeku, Hrvatska (studenti)

 

Poziv za studente u GRID Kamp

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitetu u Pečuhu, Mađarska (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Valencija, Španija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na TH Keln Univerzitetu, Njemačka (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Leon, Španija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije na Univerzitetu u Zagrebu u akademskoj 2021/22. godini (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21 na Univerzitetu Nova Lisboa, Portugal (studenti)

 

Erasmus+ stipendije u ljetnom semestru 2020/21. na Univerzitet u Rigi, Latvija (studenti)

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Sveučilištu u Zagrebu, Hrvatska za akademsku 2021/2022.godine

 

Erasmus+ stipendije za osoblje na Univerzitetu Nova de Lisboa, Portugal u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

Erasmus+ stipednije za osoblje na portugalskim univerzitetima u okviru Konzorcija MARENOSTRUM  u ljetnom semestru 2020/2021.godine

 

 

 

 

 

 

 

 

A R H I V A        2019/20     2018/19     2017/18      2016/17     2015/16     2014/15-...