Novi broj Novosti Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 22.06.2018. god.

  

 

NOVOSTI UNTZ
2018/9

 

 

 

U novom broju Novosti Univerziteta u Tuzli nudimo konkurs za upis studenata na studijske programe Univerziteta u Tuzli za akademsku 2018/19. godinu, uz potpune informacije o uslovima prijave na konkurs. Takođe u ovom izdanju online izdanja možete čitati o aktivnostima studenata završne godine na Odsjeku za žurnalistiku koji su organizovali prvu stručnu radionicu pod nazivom "Mediji bez mržnje i diskriminacije za društvo bez mržnje i diskriminacije".

Univerzitet u Tuzli je bio i suorganizator prvog  stručnog skupa o bihevioralnim ovisnostima na kojem su stručnjaci iz psihološke prakse govorili o devijacijama koje se javljaju zbog ovisnostima o kockanju. U ovom broju najavljujemo 23. Ljetni Univerzitet u Tuzli te svečanu promociju doktora nauka.

 


 

 

 

 

NOVOSTI UNIVERZITETA U TUZLI