Novi broj Novosti Univerziteta u Tuzli

UNIVERZITET U TUZLI
Tuzla, 04.01.2018. god.

  

 

NOVOSTI UNTZ
2017/5

 

 

 

U petom broju Novosti Univerziteta u Tuzli možete čitati analizu aktuelnog izbornog procesa studentskih predstavnika u univerzitetskim tijelima, kao i o izmjenama strukture studentske organizacije na Univerzitetu u Tuzli.


Donosimo vam i izvještaje o aktuelnim jubilejima postojanja Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta, kao i Akademije dramskih umjetnosti Univerziteta u Tuzli. Takođe, na izmaku kalendarske godine nudimo vam presjek potpisanih ugovora o saradnji između Univerziteta u Tuzli i drugih srodnih institucija u zemlji i svijetu.

 

 

 

NOVOSTI UNIVERZITETA U TUZLI