Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

Ured za pitanja NIR-a
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 15.02.2017.godinePOZIV ZA UČEŠČE NA 5. KONFERENCIJI INSTITUCIJA VISOKOG OBRAZOVANJA: ''STRATEGIJE ZA 4. INDUSTRIJSKU REVOLUCIJU''
10. 05. – 11. 05. 2017. godine
Otvoren je poziv za učešče na 5. Konferenciji institucija visokog obrazovanja na temu Strategije za četvrtu industrijsku revoluciju. Konferencija će se održati od 10. maja do 11.maja 2017. godine u Zadru, Hrvatska.


Konferenciju organizuje Zagrebačka škola ekonomije i menadžmenta (ZŠEM) koja je jedina AACSB akreditirana poslovna škola u Hrvatskoj.


Teme konferenciju se sljedeće:
1.Disruptivne inovacije u obrazovanju
2.Uloga kreatora politike visokog obrazovanja u 4. industrijskoj revoluciji
3.Obrazovanje studenata za buduće tržište rada
4.Institucija visokog obrazovanja kao arhitekte četvrte  industrijske revolucije


Rok za podnošenje prijava je 17. februar 2017. godine.


Više informacija možete preuzeti na web stranici: www.uniconference.com