Studijski programi III ciklusa – doktorskog studija na fakultetima Univerziteta u Tuzli

 

 

Ekonomski fakultet

 

Fakultet elektrotehnike

 

Fakultet za tjelesni odgoj i sport

 

Filozofski fakultet

 

Mašinski fakultet

 

Tehnološki fakultet

 

Zajednički doktorski studij (Prirodno matematički fakultet i Tehnološki fakultet):
"Primjenjena hemija"