Rezultati Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail adresa: nir@untz.ba


 Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu
 Zajednički komitet za naučno-tehnološku saradnju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije odobrio je ukupno 36 projekata pristiglih na osnovu Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu. Od osam prijavljenih projektnih prijedloga, Univerzitetu u Tuzli odobreno je ukupno šest projekata.  Čestitamo voditeljima odobrenih projekata!

U nastavku možete preuzeti rezultate Konkursa.

 

Odobreni projekti u Federaciji BiH

 

Odbijeni projekti u Federaciji BiH