Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

Ured za NIR
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 10.05.2017.godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020). Program stipendiranja je namijenjen istraživačima koji žele obaviti post-doktorsko istraživanje na Univerzitetu u Jaenu, Španija.


Cilj individualnih stipendija je jačanje kreativnog i inovativnog  potencijala iskusnog istraživača kroz rad na istraživačkim projektima kroz međunarodnu i međusektorsku mobilnost.


Svi zainteresovani istraživači trebaju kontaktirati supervizora-istraživača na Univerzitetu u Jaenu sa kojim će utvrditi zajedničko područje istraživanja. Listu mogućih supervizora dostavljamo u prilogu. 


Rok za prijavu je 14. septembar 2017.godine.


Više informacije o uslovima, načinu prijave kao i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećoj web stranici:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-if-2017.html

ili putem e-mail adrese: ofipi@ujaen.es.

 

Lista supervizora