Poziv za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Ganji, Azerbejdžan

Ured za NIR
e-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/ 300 528
Tuzla, 07.04.2017.godine
POZIV ZA UČEŠČE NA MEĐUNARODNOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI U GANJI, AZERBEJDŽAN
29.04. – 30.04.2017.godine

Obavještavamo vas da je otvoren poziv za učešće na Međunarodnoj naučnoj konferenciji ''Implication of Urbanization and Industralization for Biodiversity and Cultural Heritage'' koja će se održati u Ganji, Azerbejdžan od 29. do 30. aprila 2017.godine.

Univerzitet tehnologije u Azerbejdžanu u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja i drugim partnerima organizuje međunarodnu naučnu konferenciju te poziva sve zainteresovane da se prijave na učešće sa svojim radovima.

Teme konferencije su:

I - Food technology, catering and tourism
II - Standardization and expertise
III - Consumer Goods Technology
IV -Communications and information technology
V - Mechanical engineering technology
VI- Metallurgical engineering
VII- Environment
VIII- Economics and management
IX- Humanities and Social Sciences

Sažetak rada treba poslati na engleskom i ruskom jeziku. Radovi će biti objavljeni u posebnom Zborniku radova konferencije. Troškovi naknade za objavu rada iznose 5$ po stranici, dok je naknada za objavu rada u posebnom Zborniku 20$.

Rok za prijavu radova je 15. april 2017.godine.

 

Radove poslati na e-mail adresu: conference@atu.edu.az.