Poziv za učešće na 5. Konferenciji Univerziteti u energetskoj tranziciji: Nauka i vještine za obnovljivu integraciju

Ured za pitanja NIR-a
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 03.04.2017.godine


 
POZIV ZA UČEŠČE NA 5.KONFERENCIJU UNI-SET POD NAZIVOM UNIVERZITETI U ENERGETSKOJ TRANZICIJI:
NAUKA I VJEŠTINE ZA OBNOVLJIVU INTEGRACIJU
31.05. – 02.06. 2017. GODINE


 
Obavještavamo vas da je otvoren poziv za učešče na Konferenciji Univerziteti u energetskoj tranziciji: Nauka i vještine za obnovljivu integraciju (Universities in the Energy Transition: Science & Skills for Renewables Integration) koji organizuje UNI-SET konzorcijum u saradnji sa Evropskom univerzitetskom asocijacijom (EUA).

Konferencija će se održati od 31. maja do 02. juna 2017.godine na Katoličkom Univerzitetu Leuven u Belgiji.

Učesnici imaju mogućnost učestvovanja u diskusijama sa svjetskim govornicima, uključujući akademsko osoblje, industrijske lidere i predstavnike energetskog političkog sektora iz EU.


Konferencija je namjenjena menadžmentu univerziteta i fakulteta, te zainteresovanom akademskom osoblju iz oblasti energetike.

Rok za prijavu je 07. april 2017.godine. Registracija je besplatna.

Više informacija možete pronaći na web stranici: www.uni-set@eua.be.