Poziv za učešće na Dunavsku ''Future Interdisciplinary School'' (DIS) za studente doktorskih i postdoktorskih studija

Ured za NIR
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 04.05.2017.godine
         
 
POZIV ZA UČEŠĆE NA DUNAVSKU ''FUTURE INTERDISCIPLINARY SCHOOL'' (DIS)
ZA STUDENTE DOKTORSKIH I POSTDOKTORSKIH STUDIJA
14.07. – 21.07. 2017. godine


 Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za učešće na ''Danube Future Interdisciplinary School'' - DIS 2017 koja će se održati od 14. jula do 21. jula 2017. godine, na Dunavskom Univerzitetu u Kremsu, Austrija. Poziv je otvoren za studente doktorskih i postdoktorskih studija koji imaju iskustva i interesa u interdisciplinarnim studijima u kontekstu održivog razvoja.


Škola je organizovana kao incijativa Rektorske konferencije univerziteta Alpsko-jadranske regije i Dunavske rektorske konferencije i bavi se kulturnim i društvenim implikacijama globalnih promjena na slivu rijeke Dunav.


Učešće je besplatno, a organizacione troškove i troškove života snosi Dunavski Univerzitet u Kremsu i Centralna evropska incijativa (CEI), dok  učesnici sami snose putne troškove u cjelosti.


Organizacioni odbor će odabrati kandidate na osnovu njihovog akademskog uspjeha i motivacijskog pisma. Ukupan broj učesnika u školi je ograničen na 28.


Rok za prijavu je 29. maj 2017. godine.


Svaki kandidat mora da popuni aplikacijski obrazac za učešće putem web stranice: https://www.danubefuture.eu.