Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

Ured za NIR
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/ 300 528
Tuzla, 26.05.2017. godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu Vlade SAD-a.

Hubert H. Humphrey program stipendiranja je dio Fulbright programa koji je namijenjen profesionalcima i pruža mogućnost stručnog usavršavanja u SAD-u u periodu od deset mjeseci. Program je koncipiran tako da podstiče međusobnu razmjenu znanja i razumijevanja o pitanjima koja su od zajedničkog interesa za SAD i druge zemlje svijeta i nudi vrijedne mogućnosti za obrazovanje, razvoj liderstva i interakciju sa američkim i međunarodnim partnerima.


Stipendistima se pruža prilika da unaprijede svoj naučni rad, uspostave profesionalne kontakte i steknu međunarodno iskustvo, te da pomognu u promovisanju bilateralnih odnosa.
Apliciranje se vrši putem internet stranice: https://apply.embark.com/student/humphrey/fellowship/00/, na kojoj se nalaze i studijski programi na koje je moguće aplicirati.


Krajnji rok za podnošenje prijava je 05. juni 2017.godine.


Više informacija o načinu prijave i stipendiji možete pronaći na web stranici: https://sarajevo.usembassy.gov/humphrey-fellowships.html ili putem e-mail adrese:  bhexc@state.gov ili na broj telefona: 033/704-066.