POZIV ZA PRIJAVU NA FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM ZA AKADEMSKU 2017/2018. GODINU

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax:035 300 528
E-mail adresa: nir@untz.ba
Tuzla, 20.10.2016. godine


 

2017 - 2018 FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAMAmbasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za prijavu na Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2017/2018. godinu. Cilj programa je da omogući akademskom osoblju iz BiH da obave postdoktorsko istraživanje, drže predavanja i/ili vrše istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od tri do deset mjeseci. Fulbright stipendija pruža stipendistima priliku da uspostave profesionalne kontakte u datom području, unaprijede naučni rad, steknu međunarodno iskustvo i promovišu međunarodnu saradnju između BiH i SAD.


Prijava se vrši online, putem web stranice:
http://apply.embark.com/student/fulbright/scholars/30.


Rok za prijavu je 7. decembar 2016.godine.


Sve dodatne informacije vezane za program dostupne su na web stranici: http://sarajevo.usembassy.gov/fulbright-visiting-scholar.html


Za sva pitanja kontaktirajte Koordinatora za akademsku razmjenu na e-mail adresu pri Američkoj ambasadi u BiH : bhexc@state.gov ili na broj 033/ 704 066.