POZIV ZA PRIJAVU NA FULBRIGHT STUDIJSKI PROGRAM ZA AKADEMSKU 2018/2019. GODINU

Ured za NIR
e-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/ 300 528
Tuzla, 07.04.2017. godine

 


Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini objavila je poziv za prijavu na Fulbright stipendiju za strane studente – gostujući student istraživač za akademsku 2018/2019. godinu.


Cilj programa je da omogući diplomiranim studentima i mladim istraživačima da svoja istraživanja realizuju u Sjedinjenim Američkim Državama u periodu od četiri do devet mjeseci. Fulbright stipendija pruža stipendistima priliku da uspostave profesionalne kontakte u datom području, unaprijede naučni rad, steknu međunarodno iskustvo i promovišu međunarodnu saradnju između BiH i SAD.


Prijava se vrši online, putem web stranice: http://sarajevo.usembassy.gov/fulbright-student.html


Rok za prijavu je 30. april 2017.godine.


Za sva pitanja kontaktirajte Koordinatora za akademsku razmjenu na e-mail adresu pri Američkoj ambasadi u BiH : bhexc@state.gov ili na broj 033/ 704 066.