Poziv za prijavu radova na časopis 'Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

Ured za pitanja NIR-a
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 06.03.2017.godine

Obavještavamo Vas da je otvoren poziv za prijavu radova za međunarodni naučni časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017). Časopis objavljuje naučno-metodički centar ''Scientia Educologica'' u saradnji sa ''Scientia Socialis''.

Poziv je otvoren za predaju radova koji opisuju inovativna istraživanja o svim aspektima obrazovanja i sličnih oblasti. Radovi moraju biti orginalni i drugačiji od radova koji su već objavljeni ili su u procesu recenzije za drugi časopis ili konferenciju.
 
Rok za predaju radova je: 15. mart 2017.godine.

Više informacija o načinu prijave radova možete preuzeti na web stranici:
https://www.jbse.webinfo.lt/Journal_PEC.engl.2017.28_CFP.pdf,


a obrazac za prezentaciju rada možete preuzeti na web stranici: 
http://www.scientiasocialis.lt/pec/?q=node/5.