Novosti

Treći broj naučno-stručnog časopisa SUI GENERIS

 

Poziv za podnošenje prijava na Program 5. Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini

 

Poništenje Programa 5. Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2016. godini

 

Intenzivni kurs njemačkog jezika na Institutu Heidelberger Pädagogium

 

Konkurs za program razmjene -  GLOBAL UGRAD  za akademsku godinu 2017/2018. godinu

 

Rezultati Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za FBiH u 2016. godini – Program 2.: „Podrška naučnom usavršavanju na III ciklusu studija i doktoratu državljana BiH zaposlenih na Univerzitetu u Tuzli“

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju BiH u 2016. godini  - Program 4.: „Podrška istraživanju od značaja za Federaciju“

 

Poziv za prijavu na Fulbright Visiting Scholar Program za akademsku 2017/2018. godinu

 

Konferencija o okolišu i održivoj energiji za doktorante

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2016. GODINI

 

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Prvi poziv za projekte u okviru IPA prekograničnog programa Hrvatska - BiH - Crna Gora

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava iz granta "Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020" za 2016. godinu

 

J A V N I   K O N K U R S za dodjelu sredstava u okviru podrške tehničkoj kulturi i inovatorstvu u Bosni i Hercegovini za 2016. godinu

 

Konkurs za dodjelu stipendija Vlade Italije stranim državljanima za akademsku 2016/2017. godinu

 

Konkurs za dodjelu Fulbright stipendija za strane studente za akademsku 2017/2018 godinu

 

Rezultati  Konkursa za sufinansiranje boravaka i putovanja u okviru saradnje istraživača koji rade na realizaciji zajedničkih naučnoistraživačkih projekata u okviru naučne i tehnološke saradnje između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Stipendije Coimbra Grupe za mlade istraživače

 

Održan pripremni sastanak u okviru projekta STINT Jačanje internacionalizacije visokog obrazovanja BiH/Strengthening of Internationalisation of B&H Higher Education– STINT

 

Obilježavanje 10. Evropske nedjelje prevencije raka grlića materice

 

Rezultati Internog poziva za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2015. godini

 

Otvoren poziv za stipendiju Study of the United States Institutes (SUSI)

 

Konkurs za UNESCO/PHOSAGRO/IUPAC istraživačke grantove u oblasti zelene hemije

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU U 2015. GODINI

 

Stipendije Canon fondacije za istraživače

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2015. godini

 

Poziv na seminar na temu Postdiplomske i doktorske studije u SAD, sa osvrtom na primjer istraživačkog rada iz oblasti kompleksnih sistema

 

Info sjednica o programima stipendiranja Američke ambasade i mogućnosti nastavka obrazovanja u SAD-u

 

Konkurs za UNESCO Kalinga nagradu za popularizaciju nauke za 2015. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i Crne Gore za 2016. i 2017. godinu

 

KONKURS – Naučna i tehnološka saradnja između BiH i R Slovenije za 2016. i 2017. godinu

 

Javne prezentacije projekata odobrenih po Konkursu  FMON za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBIH u 2014. godini

 

UNESCO/IUPAK/PhosAgro istraživački grant u oblasti zelene hemije

 

Stipendije iz programa Fondacije Alexander von Humboldt

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2014. godini

 

Obavijest za podnošenje prijava za Interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2014. godini

 

Objavljen novi Poziv na prijavu projekata ERASMUS+ programa za 2015. godinu

 

Jednomjesečne posjete Austriji za nastavno-naučno osoblje univerziteta u BiH

 

Rezultati Javnog poziva za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa za 2014. godinu

 

Međunarodna konferencija o obrazovnoj tehnologiji - IETC 2014

 

Održan dvodnevni seminar HORIZON 2020

 

Poziv na Informativni seminar i radionicu o Horizon 2020

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2014. godini

 

Poziv za učešće na radionici za HORITONT 2020

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Objavljeni javni konkursi Ministarstva civilnih poslova bih za dodjelu grant sredstava

 

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava transfera za finansiranje studentskog standarda u 2014. godini

 

JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za implementaciju Bolonjskog procesa koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH u 2014. g.

 

Doktorske stipendije Centra za društvene nauke, teoriju i metodologiju

 

Info sjednica o bilateralnim programima stipendiranja i mogućnosti nastavka studija/obrazovanja u SAD-u

 

HORIZON 2020 – Individual Fellowships

 

Nove politike za zaštitu starijih potrošača

 

Rezultati Internog poziva Univerziteta u Tuzli za finansiranje/sufinansiranje projekata iz oblasti nauke od značaja za Federaciju u 2013. godini

 

3. međunarodna akademska konferencija - PORODIČNI ODGOJ: HISTORIJSKI I SAVREMENI KONTEKST -Integracioni dijalog o odgoju i obrazovanju od 18. do 21. vijeka

 

GEODISPOSAL 2014

 

JRC akcije proširenja i integracije

 

Objavljeni pozivi u okviru programa HORIZON 2020

 

Poziv za izražavanje interesa za nezavisne eksperte u "HORIZON 2020"

 

V Međunarodna konferencija o novim horizontima u obrazovanju - INTE 2014

 

Drugi Međunarodni hepatobilijarni kongres

 

International Journal of Euro-Mediterranean Studies

 

Program podrške društvenim istraživanjima u regiji za 2014.-2016. god.

 

X Međunarodni simpozij o telekomunikacijama - BIHTEL 2014

 

Drugi interni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata opremanja Univerziteta u Tuzli od značaja za Federaciju u 2013. godini

Izjava podnosioca prijave
Zahtjev  za  dodjelu  podrške projektima opremanja UnTz

 

Rezultati Javnog poziva 2013. - Transfer za implementaciju Bolonjskog procesa

 

Rezultati Konkursa za za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata  u Federaciji BiH u 2013. godini- oktobar 2013. god.

 

Rezultati Konkursa za za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata  u Federaciji BiH u 2013. godini

 

Prvi broj časopisa ExELL (Explorations in English Language and Linguistics)

 

Međunarodna konferencija iz oblasti obrazovanja - ITEC 2014

 

Naučno-stručna konferencija „Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive“

 

Konferencija „Međunarodni trendovi i teme iz oblasti komunikacije i medija“ - ITICAM 2013

 

K O N K U R S za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2013. godini

 

Održana radionica „Priprema prijedloga projekta“ u Tuzli

 

Poziv za učešće na radionici za FP7: „Priprema prijedloga projekata“ – Tuzla

 

Okrugli sto na temu učešća javnih univerziteta u naučnim, istraživačkim i razvojnim programima koje finansira EU

 

Poziv za prijavu radova na međunarodnu naučnu konferenciju The Future of Information Sciences - INFture2013: Information Governance

 

Poziv za učešće na konferencijama Instituta za kulturnu diplomatiju

 

Poziv za učešće na radionici za FP7: "Priprema prijedloga projekata"

 

Poziv združenog istraživačkog centra (JRC) za post-doktorante

 

Službeni Glasnik BiH (18.06.2012.) - Revidirana klasifikacija u području nauke i tehnologije

 

 Strana   1  2