Novosti

 

Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini

 

Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju ni i ir projekata u FBiH u 2018. godini: Prirodno-matematički fakultet dobio dva, Farmaceutski i Tehnološki fakultet po jedan projekat

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku  2018/2019. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Horizon 2020

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

 

ZAKON O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU - NACRT

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FBIH U 2017. GODINI

 

Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

 

Poziv za učešće na ''DAAAM WEEK 2017''

 

Poziv za učešće na Dunavsku ''Future Interdisciplinary School'' (DIS) za studente doktorskih i postdoktorskih studija

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za zimski semestar 2017/2018.godine na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Poziv za prijavu na Fulbright studijski program za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za UNESCO /Poljska program stipendiranja iz oblasti inžinjerstva za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Ganji, Azerbejdžan

 

Samit Power Europe 2017 - 9. Evropski samit o strategijama energije i sistema

 

UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5.  Konferenciji Univerziteti u energetskoj tranziciji: Nauka i vještine za obnovljivu integraciju (Universities in the Energy Transition: Science & Skills for Renewables Integration)

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Drugi poziv za učešće na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

 

Poziv za prijavu radova za časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Obavještenje o organizaciji naučnog savjetovanja „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Poziv za nominacije za UNESCO/Japan nagradu za obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini - najava događaja

 

 Strana   1  2