Novosti

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2019. godini

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINI

 

KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2019. GODINI

 

Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije BiH u 2019. godini

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2019. godinu (Danubius Young Scientist Award 2019)

Announcement Call for nominations „Danubius Young Scientist Award 2019”

 

Održana javna prezentacija projekata odobrenih od FMON-a u 2018. godini

 

Javne prezentacije odobrenih projekata po konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u FBiH u 2018. godini

 

Potpisani ugovori o finansiranju/sufinansiranju ni i ir projekata u FBiH u 2018. godini: Prirodno-matematički fakultet dobio dva, Farmaceutski i Tehnološki fakultet po jedan projekat

 

Pravilnik o postupku pozajmljivanja vlastitih prihoda za realizaciju  projekata finansiranih iz sredstava instrumenta pretpristupne pomoći - IPA u okviru naučnoistraživačkog rada fakulteta/ADU
Pravilnik je donesen na sjednici Upravnog odbora održanoj 04.10.2018. god.

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/ SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FEDERACIJU BOSNE I HERCEGOVINE U 2018. GODINI

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Poziv za nominacije za Dunavsku nagradu za mlade istraživače za 2018. godinu (Danubius Young Scientist Award 2018)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2018. godini

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za akademsku  2018/2019. godinu na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Horizon 2020

 

Rezultati Konkursa za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

 

ZAKON O NAUČNO-ISTRAŽIVAČKOM RADU - NACRT

 

INTERNI POZIV ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE PROJEKATA IZ OBLASTI NAUKE OD ZNAČAJA ZA FBIH U 2017. GODINI

 

Poziv za prijavu na stipendiju Hubert H. Humphrey programa razmjene za akademsku 2017/2018. godinu

 

Program stipendiranja post-doktorskog istraživanja u okviru programa Marie Sklodowska-Curie (H2020)

 

Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

 

Poziv za učešće na ''DAAAM WEEK 2017''

 

Poziv za učešće na Dunavsku ''Future Interdisciplinary School'' (DIS) za studente doktorskih i postdoktorskih studija

 

Poziv za prijavu na stipendiju ''Go Styria'' za zimski semestar 2017/2018.godine na Univerzitetu u Gracu, Austrija

 

Poziv za prijavu na Fulbright studijski program za akademsku 2018/2019. godinu

 

Poziv za UNESCO /Poljska program stipendiranja iz oblasti inžinjerstva za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na Međunarodnoj naučnoj konferenciji u Ganji, Azerbejdžan

 

Samit Power Europe 2017 - 9. Evropski samit o strategijama energije i sistema

 

UNESCO Kalinga nagrada za popularizaciju nauke za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5.  Konferenciji Univerziteti u energetskoj tranziciji: Nauka i vještine za obnovljivu integraciju (Universities in the Energy Transition: Science & Skills for Renewables Integration)

 

Produženje roka za apliciranje na program stipendiranja ''Stipendium Hungaricum''

 

Drugi poziv za učešće na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

 

Poziv za prijavu radova za časopis ''Problems of Education in the 21st Century'' (PEC 2017)

 

Fulbright Foreign Student Program za studente istraživače

 

Obavještenje o organizaciji naučnog savjetovanja „Naučna misao u Bosni i Hercegovini-historijski razvoj do kraja XX stoljeća“

 

Online sesija: Fulbright Foreign Student Program/Visiting Student Researcher

 

Poziv za nominacije za UNESCO/Japan nagradu za obrazovanje za održivi razvoj za 2017. godinu

 

Poziv za učešče na 5. konferenciji institucija visokog obrazovanja: ''Strategije za 4. industrijsku revoluciju''

 

Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

 

Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

 

Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini - najava događaja

 

 Strana   1  2