Međunarodna konferencija o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji – ICCAIRO 2017

Ured za pitanja NIR-a
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 14.02.2017.godine

 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O UPRAVLJANJU, UMJETNOJ INTELIGENCIJI, ROBOTICI I OPTIMIZACIJI – ICCAIRO 2017
20. 05. - 22. 05. 2017. godine
Pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnoj konferenciji o upravljanju, umjetnoj inteligenciji, robotici i optimizaciji koja će se održati od 20. maja do 22. maja 2017. godine, u Pragu, Češka.

Također, obavještavamo sve zainteresovane o mogućnosti organizacije posebnog simpozijuma u okviru Konferencije. U tom slučaju potrebno je poslati e-mail sa nazivom, afilacijom, e-mail adresom predlagača, ciljem (ne smije premašivati 80 riječi) i temama Simpozijuma. 

Svi prihvaćeni i prezentovani radovi biće objavljeni u Computer Publishing Services (IEEE) koji je indeksiran u vodećim bazama podataka, uključujući ISI, SCOPUS, IEEEXPLORE, DBLP, El-Compendex, Google Scholar, itd.

Za više informacija o načinu prijave možete preuzmiti na web stranici: www.iccairo.org