Međunarodna konferencija o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa

Ured za pitanja NIR-a
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 14.02.2017.godine


 MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O MATEMATIČKIM METODAMA I KOMPJUTERSKIM TEHNIKAMA U OBLASTI NAUKE I INŽINJERINGA
24. 02. - 26. 02. 2017. godine 


Pozivamo Vas da učestvujete na Međunarodnoj konferenciji o matematičkim metodama i kompjuterskim tehnikama u oblasti nauke i inžinjeringa koja će se održati od 24. do 26. februara 2017. godine, na Univerzitetu u Cambridge-u, Engleska.

Američki Institut za fiziku (AIP) će objaviti Zbornike radova sa trajnim otvorenim pristupom na web stranici Instituta. Serija konferencijskih radova Američkog Instituta za fiziku je renomirana serija Zbornika radova indeksiranih u ISI, SCOPUS, Inspec (IET), MatchSciNet, El Compendex, Google Scholar, Scirus, itd.

Proširene verzije radova će ići u razmatranje za publikaciju u raznim relevantnim časopisima.

Svoje radove pošaljite slijedeći upute navedene na web stranici www.mmctse.org.

Više informacija o načinu prijave radova i temama možete preuzeti na web stranici: www.mmctse.org.