Konferencija o okolišu i održivoj energiji za doktorante

Ured za pitanja NIR-a
E-mail: nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300-528
Tuzla, 12.10.2016. god.

             

 

 

 


Rektorska konferencija univerziteta Alpsko-jadranske regije i Univerzitet u Mariboru organizuju Konferenciju o okolišu i održivoj energiji za doktorante koja će se održati u periodu 24. – 25. novembra 2016. godine u Mariboru (Slovenija). Konferencija ima za cilj razmjenu znanja, ideja i iskustava između univerziteta u Alpsko-jadranskoj regiji.

 


Doktoranti snose troškove putovanja i boravka, a sve druge troškove će snositi Univerzitet u Mariboru. Za više informacija vezanih za konferenciju posjetite web stranicu: www.alps-adriatic.net