JAVNO PREDSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA ODOBRENIH PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2016. GODINI

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Email: nir@untz.ba
Tuzla, 11.01.2017. god.
 

 
 

JAVNO PREDSTAVLJANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH PROJEKATA ODOBRENIH PO KONKURSU FMON ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2016. GODINI
 

 

 


 
U skladu sa tačkom 11. Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2016. godini, prema kojoj su institucije čiji su naučno-istraživački i istraživačko-razvojni projekti odobreni za finansiranje/sufinansiranje, dužne organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata, Univerzitet u Tuzli održaće javnu prezentaciju odobrenih projekata u utorak, 17. 01. 2017. godine, u Sali za sjednice Rektorata Univerziteta u Tuzli, s početkom u 10 časova. Pozivamo sve zainteresovane da prisustvuju prezentaciji.