Javno predstavljanje naučno-istraživačkih projekata odobrenih po Konkursu FMON za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
Email: nir@untz.ba
Tuzla, 17.01.2017. god.
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON)  raspisalo je Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2016. godini. Univerzitet u Tuzli je na navedeni Konkurs podnio ukupno 18 projektnih aplikacija, od kojih su 2 pozitivno ocijenjene od strane FMON i za koji su odobrena sredstva u u kupnom iznosu od 29.266,40 KM.

 

 

 

 

U skladu sa tačkom 11. Konkursa za finansiranje/sufinansiranje NI i IR projekata u FBiH u 2016. godini, prema kojoj su institucije čiji su naučno-istraživački i istraživačko-razvojni odobreni za finansiranje/sufinansiranje, dužne organizirati javno predstavljanje odobrenih projekata, Univerzitet u Tuzli održao je javno predstavljanje odobrenih projekata u utorak, 17. 01. 2017. godine, u Sali za sjednince Rektorata Univerziteta u Tuzli. Voditelji odobrenih projekata izložili su predmet, cilj i metodologiju istraživanja, hipotezu, pregled očekivanih rezultata i predstavili članove istraživačkih timova koji će učestvovati u odobrenim projektima.

Ovom prilikom predstavljeni su projekti kako slijedi:

 

 

R.br.

FAKULTET

NAZIV PROJEKTA

VODITELJ

1

Medicinski fakultet

Određivanja benzena i njegovog metabolita u urinu i analiza krvne slike radnika koji su u radnoj sredini izloženi parama benzena

Doc.dr.sc. Sanja Brekalo Lazarević

2

Tehnološki fakultet

Simulacija i optimizacija isparivačko-kristalizacionih separacionih procesa

Prof.dr.sc. Elvis Ahmetović

 PowerPoint prezentacije predstavljenih projekata možete preuzeti ispod:

 

Doc.dr.sc. Sanja Brekalo Lazarević - Određivanja benzena i njegovog metabolita u urinu i analiza krvne slike radnika koji su u radnoj sredini izloženi parama benzena

 

Prof. dr. sc. Elvis Ahmetović - Simulacija i optimizacija isparivačko-kristalizacionih separacionih procesa