Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini

Ured za NIR
Tuzla, 05.05.2017. god.


 


KONKURS ZA FINANSIRANJE/SUFINANSIRANJE NAUČNO-ISTRAŽIVAČKIH I ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNIH PROJEKATA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE U 2017. GODINI
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke (FMON) je raspisalo Konkurs za finansiranje/sufinansiranje naučno-istraživačkih i istraživačko-razvojnih projekata u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2017. godini. Tekst Konkursa i obrazac možete preuzeti i na stranici FMON: http://www.fmon.gov.ba/Konkurs/Index/43

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo posredstvom Ureda za NIR,  a aplikanti su dužni dostaviti obrazac sa traženom dokumentacijom Uredu putem protokola u 3 primjerka, najkasnije do petka, 19.05.2017. godine.
 
Napominjemo da će Univerzitet, u skladu sa dosadašnjom praksom, obezbijedti opštu dokumentaciju (rješenje o registraciji Univerziteta, rješenje o poreznoj registraciji - ID broj; ugovor sa bankom o otvorenom računu).

Više informacija o načinima prijave možete dobiti u Uredu za  NIR (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona:
035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)

 

KONKURS

 

OBRAZAC