JAVNI POZIV za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini

Ured za pitanja NIR-a
Tel/fax: 035 300 528
E-mail: nir@untz.ba
Tuzla, 15.04.2016. god.

 

Federalno ministarstvo za obrazovanje i nauku objavilo je Javni poziv za odabir programa i projekata Transfera za finansiranje studentskog standarda koji će se su/finansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine u 2016. godini. Sredstva za su/finansiranje programa/projekata dodjeljivat će se uskladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu

Tekst poziva i obrasce možete preuzeti ispod:
http://www.fmon.gov.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=1490:javni-poziv-za-financiranjesufinanciranje-projekata-iz-oblasti-proirenog-studentskog-standarda&catid=51:javni-pozivi&Itemid=58

Prijave Univerziteta u Tuzli obavljaće se isključivo posredstvom Ureda za pitanja NIR-a. Popunjene, potpisane i ovjerene aplikacijske obrasce s prilozima, aplikanti trebaju dostaviti u tri istovjetna, složena i uvezana primjerka Uredu za pitanja NIR-a, putem protokola, najkasnije do petka, 29.04.2016. godine.

Više informacija možete dobiti u Uredu za pitanja NIR-a (kancelarija br. 8 Rektorata Univerziteta u Tuzli, putem telefona: 035 300 528 ili e-maila: nir@untz.ba)