Drugi poziv za učešče na ''1.Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''

Ured za pitanja NIR-a
E-mail:nir@untz.ba
Tel/fax: 035/300 528
Tuzla, 06.03.2017.godine

 DRUGI POZIV ZA UČEŠČE NA 1. MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI O PRIMJENJENOJ NAUCI, INŽINJERINGU I MATEMATICI
(ICASEM 2017)
05. 05. – 07. 05. 2017. godine


 


Obavještavamo Vas da je otvoren drugi poziv za učešče na ''1. Međunarodnoj konferenciji o primjenjenoj nauci, inžinjeringu i matematici''. Međunarodni Balkanski Univerzitet u Skoplju (International Balkan University) organizuje konferenciju u saradnji sa partnerskim univerzitetima iz regiona od 05. maja do 07. maja 2017. godine u Ohridu, Makedonija.

Neke od oblasti koje će biti zastupljene na konferenciji uključuju:

- Matematiku, obrazovanje i primjenu, Proteinski inžinjering, Industrijski inžinjering
- Elektrotehniku i elektroniku, Kompjuterski i komunikacijski inžinjering
- Hemiju, hemijski i okolišni inžinjering, Arhitekturu i građevinarstvo

Zvanični jezici konferencije su engleski i turski jezik. Sve prijave radova se predaju na engleskom jeziku.

Rok za prijavu sažetka rada i prvu registraciju (plaćanje naknade za učestvovanje) je 15. mart 2017. godine.
Rok za online predaju rada je 31. avgust 2017. godine.
 
Prihvaćene verzije sažetaka radova biće objavljene u Knjizi sažetaka radova. Pregledani kompletni radovi će biti objavljeni u Zborniku radova konferencije ICASEM 2017.

Više informacija o registraciji i prijavi radova za učešče na konferenciji možete preuzeti na web stranici: http://www.icasem2017.ibu.edu.mk ili putem e-mail adrese: icasem2017@ibu.edu.mk.