OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
            S E N A T
Tuzla, 18.04.2017. godine


 


O B J A V LJ U J E
da će mr. sc. Toni Nikolić, dana 27.05.2017. godine  javno braniti doktorsku disertaciju pod nazivom:

 

«Geološke strukture područja Tuzle, sa prijedlogom zaštite geonaslijeđa»,

 

pred Komisijom u sastavu:1.dr.sc. Hazim Hrvatović, redovni profesor za užu naučnu oblast „Geologija“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, predsjednik;
2.dr.sc. Rejhana Dervišević, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Geološko inženjerstvo“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član;
3.dr.sc. Indira Sijerčić, vanredni profesor za užu naučnu oblast „Geološko inženjerstvo“,
Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli, član.Odbrana doktorske disertacije obavit će se u Amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog  fakulteta Univerziteta  u Tuzli, sa početkom u 11,00 sati.
 
Svi zainteresovani mogu prisustvovati ovoj odbrani, a doktorska disertacija se može pogledati u Sekretarijatu Univerziteta u Tuzli, svakim danom od 8,00-16,00 sati.