OBAVIJEST

UNIVERZITET U TUZLI
RUDARSKO-GEOLOŠKO-GRAĐEVINSKI FAKULTET
Univerzitetska br.2
Tuzla, 29.01.2015.. god.


 


O B J A V L J U J E


Muris Nezirović, dipl.inž.rudarstva, javno će braniti magistarski rad pod naslovom:


„Projektno poslovanje rudarskih preduzeća u površinskoj eksploataciji“


dana 16.02.2015 (ponedjeljak) u 13,00 sati u amfiteatru Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, pred komisijom u sastavu:1. Dr.sc. Tihomir Knežiček, redovni profesor, uža naučna oblast '' Rudarska eksplaotacija mineralnih sirovina, ekv. Površinska eksploatacija mineralnih sirovina,
RGGF univerziteta u Tuzli,
2. Dr.sc. Božo Tomić, redovni profesor,  uža naučna oblast '' Podzemna i bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina ekv. Bušotinska eksploatacija mineralnih sirovina,
RGGF univerziteta u Tuzli
3. Dr.sc. Muhidin Brčaninović, docent, uža naučna oblast „Rudarska eksploatacija mineralnih sirovina“ ekv. „Površinska eksploatacija mineralnih sirovina“
RGGF Univerziteta u Tuzli,
 


Pristup javnosti je slobodan. Magistarski rad se može pogledati u Sekretarijatu fakulteta svakim radnim danom od 09,00 do 15,00 sati.REZIME RADA


U oopštem dijelu rada istražena je i obrađena problematika projektnog poslovanja rudnika, kao privrednih subjekata, sa posebnim osvrtom na projektno poslovanje površinskog kopa “ Šikulje” kao sastavnog dijela rudnikalignita Kreka”.
Prikazana su savremena shvatanja i definicije projekata i projektovanja, multiprojektnog poslovanja, kao nužnog principa  poslovanja u rudarstvu. Obrađena je regulative vezana za izradu rudarskih projekata, vrste I sadržaj rudarskih projekata, te procedura izrade I odbrenja projekata.
Dati su opšti podaci o rudniku Kreka karatak osvrat  na razvoj rudinka, opšti podaci o površinskom kopu Šikulje.
Također su obrađene teorijske osnove I faktori projketnog pioslovanaj preduzeća. U tematskom dijelu rada prikazani su projketi na osnovu kojih se izvode radovi na površinskom kopu Šikulje, kratak prikaz tehnološkog procesa na površinskom kopu, a zatim organizacija rada, glavni ekonomski pokazatelji poslovanja privrednih subjekata, kapacitet proizvodenje uglja I otkrivke, troškovi poslovanja I ekonosmki pokazatelji poslovanja, kao I anliza I ocjena poslovanja površinskog kopa Šikulje I mogućnosti poboljšanja.
U završnom dijelu rada obrađenbo je restrukturiranje rudnika, kao factor projektnog poslovanja, s aposebnim akcentom ne restrukturiranje rudnika Kreka, tehničko- tehnološpke , organizacijekse, tržišne, sociološke I ekološke aspekte restrukturiranja. Na kraju su dati očekivani efekti restrukturiranja na projektno poslovanje rudnika.