Naredba zabrane kretanja i zadržavanja više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra i Naredba zdravstvenim ustanovama na području Federacije BiH da otvore telefonske linije za građane

KABINET REKTORA UNIVERZITEA U TUZLI
Tuzla, 23.03.2020. god.
 Na 5. vanrednoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, dana 22.03.2020. godine,  donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog  savjetovanja i psihosocijalne pomoći. Druga Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača. Prezentovana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva coronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

 

Nakon 1. hitne telefonske sjednice Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ), održane dana 21.03.2020.godine, na kojoj je donijeta naredba o uvođenju zabrane kretanja građana na području Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) u vremenu od 18 do 5 sati, u subotu (22. marta) održana je 5. vanredna sjednica kojom je predsjedavala zapovjednica Štaba Jelka Milićević.

Na današnjoj vanrednoj sjednici FŠCZ donijeta je naredba da sve zdravstvene ustanove na području Federacije BiH otvore telefonske linije za građane koje moraju biti javno objavljene i dostupne 24 sata u svrhu pružanja zdravstvenog  savjetovanja i psihosocijalne pomoći.

Druga donijeta Naredba odnosi se na zabranu kretanja i zadržavanja na otvorenom prostoru više od jedne osobe na udaljenosti manjoj od 1,5 metra, dok taxi vozači u automobilima mogu prevoziti samo jednu osobu, s tim da ta osoba sjedi na sjedištu iza vozača, uz poštivanje higijensko – epidemioloških mjera koje podrazumijevaju minimalnu zaštitnu opremu (maska i rukavice) i za putnika i za vozača.

Članovi Štaba jednoglasno su usvojili  Informaciju o aktivnostima koje Federalni štab civilne zaštite poduzima u cilju suzbijanja i ublažavanja posljedica uticaja globalne pandemije korona virusa (COVID 19) u Federaciji BiH i uputili je Vladi FBiH na znanje.

Prihvaćen je Izvještaj sa tabelarnim pregledom o realizaciji naredbi, preporuka, i zaključaka FŠCZ od strane kantona nakon proglašenja stanja prirodne nesreće u kome će se podaci kontinuirano ažurirati.

Prezentovana je i odobrena web aplikacija koja će biti dostupna javnosti i koja će sadržavati detaljne podatke za praćenje prisustva coronavirusa (COVID-19) na području Federacije BiH.

Naredba o zabrani kretanja i zadržavanja na otovrenom prostoru i prevozu u taksi vozilima
File size: 793 KB

 

Naredba zdravstvenim ustanovima za otvoranje telefonske linije za građane
File size: 671 KBIzvor informacije:

http://www.fucz.gov.ba/na-danasnjoj-5-vanrednoj-sjednici-fscz-donijete-dvije-nove-naredbe/